Yêu cầu khách hàng:

 • Khách hàng đầu tư xe nâng hàng trong kho nhà máy sản xuất tại Bình Phước.
 • Xe lấy hàng từ xe tải và sắp xếp vào kho và ngược lại, kho rộng và đường đi thoáng.
 • Mỗi pallet năng khoảng 700 – 900 kg, di chuyển hàng từ xe tải vào trong kho.
 • Chiều cao nâng yêu cầu để xếp các khối hàng tối đa là 3.5 m.
 • Bề rộng mỗi pallet là 1.2 m.
 • Xe lấy hàng từ xe tải và sắp xếp vào kho và ngược lại.
 • Một ngày làm việc khoảng 4 -6 giờ, với tần xuất nâng khá lớn.
 • Địa hình bằng nhưng chủ yếu nền bê tông bề mặt nhám.

Xem thêm: Xe nâng dầu TEU.

Tư vấn chọn xe nâng khách hàng Bình Phước:

 • Trước hết là xe nâng làm việc trong kho hàng của nhà máy rộng tại Bình Phước, không phải phân xưởng sản xuất nên chỉ cần dùng xe nâng dầu. Rất nhiều khách hàng suy nghĩ xe điện sẽ tiết kiệm hơn xe nâng dầu. Nhưng thực tế thì ngược lại. Lý do cụ thể xin liên lạc để được tư vấn kỹ hơn.
 • Nâng hàng 700 – 900kg với pallet 1.2 m nên chọn xe nâng dầu 1.5 tấn là đủ công suất.
 • Với 4 -6 giờ làm việc dùng xe nâng lắp động cơ Trung Quốc.
 • Bề mặt nền nhám khi quay vòng sẽ mãi mòn lốp rất nhanh. Nên sử dụng lốp đặc.

Xem chi tiết thông số kỹ thuật xe nâng dầu 1.5 tấn.

ban-giao-xe-nang-dau-1-5-tan

ban-giao-xe-nang-1-5-tan-teu

xe-nang-dau-1-5-tan-tai-showroom

xe-nang-dau-1-5-tan-TEU